jesteś w: strona główna

Oferta z premią świąteczną od 26.11.2020 do miejscowości Erzhausen (64390)

aplikacja - oferta numer - 64 - Oferta z premią świąteczną od 26.11.2020 do miejscowości Erzhausen (64390)

Jeśli chcesz napisz coś więcej na temat swojej motywacji do podjęcia pracy.
Akceptuję politykę prywatności Vista 2 Sp. z o.o. Sp. k.

klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vista 2 Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-013), przy ul. Staromiejskiej 6/7.
  2. osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Vista 2 Sp. z o.o. Sp. k. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: abi@vista-hr.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i art. 9 ust. 2 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu HR administratora danych, inne agencje pośrednictwa pracy oraz kontrahenci i klienci administratora, z którymi administrator zawarł umowy w zakresie pośrednictwa pracy.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później, przez okres 5 lat na potrzeby przyszłych rekrutacji. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę.
  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vista 2 Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-013), przy ul. Staromiejskiej 6/7, moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w celu prowadzenia przez Spółkę procesów rekrutacyjnych, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: polityka prywatności